Luften vi andas

Dagens lagstiftning gör att föroreningar ofta sprids ut istället för att minska. Det gör visserligen att avgaser inte koncentreras på en plats, men leder även till att själva källan till utsläppen aldrig åtgärdas. Är det inte dags att sluta anpassa stadsbyggnaden till smutsiga fordon? När miljökvalitetsnormerna för luft började tillämpas i samband med att miljöbalken…

 • Av: Movium

  Så ska biltrafiken minska Nytt forskningsprojekt undersöker kontroversiell fråga

  Genom att begränsa biltrafiken skulle vägtrafikens energianvändning kunna minska stort. Möjligheter och barriärer för att genomföra åtgärder som minskar biltrafiken ska nu studeras av en forskargrupp vid K2/VTI som nyligen beviljats cirka 3,5 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten. Målet med forskningsprojektet är först och främst att bidra till att energieffektivisera transportsystemet. Det vill man göra genom…

  • Av: K2

   Dags för ratad stadsmodell att se nytt ljus?

   En planeringsmodell där bilar separeras från människors livsmiljöer finns redan: i modernismen. Kanske kan vi hämta inspiration där istället för i den täta kvartersstaden i planeringen av bilfria miljöer, undrar Caroline Dahl. Vid ett samrådsmöte mellan kommun och invånare i en liten tätort på västkusten som jag nyligen deltog i kom vi nästan uteslutande att…

   • Av: Movium

    Utformning och gestaltning av den nya Tvärbanan

    Att utveckla ny infrastruktur handlar inte bara om transporter, det handlar om utvecklingen av hela området. Hur människor rör sig, priset på bostäderna, de omgivande naturområdena – allt påverkas av en ny spårväg. Civilingenjör Martin Lindahl och Landskapsarkitekt Karl-Johan Tomczak berättar om gestaltningen och utformningen kring den nya tvärbanan Kistagrenen i Stockholm. Tvärbanan Kistagrenen är…

    • Av: Tvärbanan Kistagrenen

     Bilanvändning och ekosystemtjänster

     Text: Magnus Kvarnström En av 1900-talets mest omvälvande samhällsförändringar är massbilismens uppkomst och etablering. Ända sedan bilmodellen T-Ford rullade in i Sverige i början av det förra seklet har våra städer påverkats och planerats efter bilen och bilismens krav på staden. Det är allmänt känt att bilen bidrar till en bullrig, förorenad och trafikseparerad stad…

     • Av: SLU

      Ge plats för både människa och bil i framtidens städer

      Få företeelser har nog historiskt förändrat våra stadskärnor såsom bilismens expansion och skövlingen för Domusvaruhusen under 60- och 70-talen. Efterföljande generationer bannar nu den tidens stadsplanerare för dessa förödande ingrepp. Det var åtminstone modigt, men tiden sprang ifrån dem väldigt snabbt och fortfarande läker vi såren i stadsmiljön och anpassar långsamt staden utifrån dagens förutsättningar.…

      • Av: Fastighetsägarna