PAX – konstnärligt omprövad trafikmaktordning

I samband med massbilismen förändrades våra städer i grunden på bekostnad av utrymmet för fotgängare och cyklister. Snart väntar en ny ordning med självkörande bilar och smarta varutransporter som utan tvivel kommer påverka möjligheterna för olika trafikslag att nyttja stadsrummen. I denna utveckling måste nu stadsplanerare formulera kraven för den nya teknologin utifrån visionerna om morgondagens stadsliv!

  • Av: Urbio

    Slaget om stadsrummet

    Det är märkligt hur bilen får diktera villkoren vid planerandet av ny bebyggelse, allt prat om hållbarhet och ”promenadstad” till trots. Jag vill gärna tro att människan är den enhet som staden planeras utifrån, men som verksam landskapsarkitekt i nya stadsbyggnadsprojekt finner jag att bilen tyvärr smäller högre. Låt mig förklara vad jag menar. Till…

    • Av: URBIO