Nödens bostadshistoria

Att bygga bostäder i nöd – i akuta bostadskriser, i krig och efter naturkatastrofer – är något som görs hela tiden världen över. Ofta är ett tak över huvudet samhällets första åtgärd i nöd. Det kan handla om en barack eller ett tält eller ett vindskydd, bara något som håller undan väder och vind. Dessa nödbostäder är nästan alltid tänkta att vara temporära lösningar som snart ska ersättas. Men ofta blir det temporära tillslut permanent. I ett flyktingläger stannar människor kvar länge, genomsnittet är sjutton år. Tillslut bildar därmed nödlösningarna egna samhällen eller nya stadsdelar. De lämnar spår och avtryck för eftervärlden och blir naturliga inslag i våra stadsmiljöer.

  • Av: ArkDes