Lärdomar från Berlin – hur tar vi vara på nya förmågor och innovationer?

I slutet av januari gick Mälardalsrådets studieresa till Berlin av stapeln. 40 företrädare för politik, näringsliv och akademi från Stockholm-Mälarregionen deltog på resan, vars tema var hållbar konkurrenskraft med särskilt fokus på hur samarbete leder till starka regioner. Jari Puustinen (M), kommunalråd, Eskilstuna kommun, reflekterar kring lärdomarna från resan.  I mitt huvud hade jag stora förväntningar…

  • Av: Mälardalsrådet

    UniGrowCity

    Det primära målet med UniGrowCity är att etablera ett europeiskt nätverk som sammanför samarbetspartners på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Samarbetet utforskar och testar progressiva metoder för informellt, interaktivt och kollektivt vuxenlärande, för att möta problem och skapa lösningar som ligger bortom den nationella gränsen.

    • Av: Hållbar Stad