Förstudie om smart belysning i nya Kiruna

Eftersom Kiruna kommun är inne i en stadsomvandlingsprocess skapas unika möjligheter att testa och utveckla system för hållbart samhällsbyggande. Nya typer av belysning är en sådan möjlighet. Nu har projekttiden förlängts. Då Kiruna har ett arktiskt klimat som varierar mellan kalla och mörka vintermånader och ljusa sommarmånader föds den spännande möjligheten att skapa en testbädd…

  • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

Nu byggs Sveriges första digitala lyktstolpar

Snart kommer lyktstolpar kunna användas till mycket mer än bara belysning. Vattenfall har utvecklat en unik teknik för smart utomhusbelysning och nu byggs det första systemet i Sverige. Nu finns ett system för fjärrstyrning av utomhusbelysning i städer och offentliga miljöer som utvecklats av Vattenfall. Den första installationen påbörjades nyligen i Askersund. Det händer att kommunen…

  • Av: Vattenfall

Ko-tunnlar och handbok skapar trygghet i Huddinge

Otryggheten och rädslan för vad som kan gömma sig i mörkret begränsar mångas rörelsefrihet i stadsmiljön. Men trots att känslan är subjektiv, finns det många konkreta åtgärder att vidta! Rakel Edqvist, landskapsarkitekt på Huddinge kommun, berättar om hur belysning, kossor och en handbok för tryggare stadsmiljöer kan göra skillnad.

  • Av: Huddinge kommun

Förskola testar Nobelpristagarnas upptäckt

Dagens utdelning av Nobelpriset i fysik riktar ljuset mot en förskola i Lund. Kopplingen är ett samarbete med Lunds universitet. På Regnbågens förskola har den moderna LED-tekniken testats i stor skala. Serviceförvaltningen på kommunen har i samverkan med Lunds universitet tagit fram smarta belysningslösningar för förskola och skola. Arbetet har skett som en del av…

  • Av: Hållbara Lund

Människan behöver ljus, och mörker!

Dagsljus är det optimala ljuset. Det finns inget annat ljus som kan konkurrera med det. Förutom att det självklart ger ljus, så har det flera positiva effekter på oss människor. Dagsljuset är en viktig källa för vårt D-vitaminintag och styr även hormoner som reglerar dygnsrytmen. Så dagsljuset är viktigt. Dessutom är det helt gratis och…

  • Av: Energimyndigheten