Begravningsplatsen – en resurs för ett hållbart samhälle

Begravningsplatser är lågt prioriterade i vårt samhälle, trots att de är gröna kulturarv och mötesplatser, skriver landskapsarkitekt Monica Sandberg. Det talas om holistiska angreppssätt och social hållbarhet, att stadsplaneringen kan skapa samband och sammanhang. Att grönskan i staden ger positiva hälsoeffekter både fysiskt och mentalt. Kulturarvet lyfts som en resurs för att förbättra livskvalitet och…

 • Av: Movium

  Var är kvinnan i kulturarvet?

  Begravningsplatsen är en mångfacetterad bärare av kulturhistoria. Men precis som inom många andra områden är de stora problemen att historien är skriven av män om män. Helene Båtshake vandrar på kyrkogårdar och ser att kvinnor genom historien ofta förminskats till enbart hustrur på gravstenarna. Begravningsplatsen är en mångfacetterad bärare av kulturhistoria. Det mest påfallande som…

  • Av: Movium

   Mångfald på begravningsplatsen viktig för social hållbarhet

   Skogskyrkogården i Stockholm Foto: Nina Brunndahl Warnolf Om man väljer att betrakta begravningsplatsen som ett urbant offentliga rum bland alla andra, om än med andliga förtecken, bör den ge uttryck för en strävan efter hållbar stadsutveckling, skriver Moviums Titti Olsson. Det är inte ekologisk hållbarhet hon tänker på, utan social. I den gånga veckan arrangerade…

   • Av: Movium