Transporter i en hållbar stad

Många specifika samhällsutmaningar koncentreras i städerna. Flera städer brottas idag med trängselproblematik i transportsystemet, brist på bostäder, luftföroreningar med mera. Det skapar en rad miljömässiga, sociala och ekonomiska problem som kräver nya lösningar för att städerna ska vara fortsatt hållbara och attraktiva. Genom digitalisering, nya drivmedel och miljövänligare transportslag kan Sverige bli mer konkurrenskraftigt. Vi…

  • Av: FFI

STÄDERS SOPOR SOM RESURS

Fotograf: Ana Elisa Ribeiro Bildtext: Curitiba belönar sopsortering med komplementära valutor. Curitiba i Brasilien har med hjälp av komplementära valutor förvandlat sopor till en resurs, som kan bytas mot bussbiljetter, mat och skolböcker. San Francisco gjorde 2009 sopsortering obligatoriskt och har målet noll avfall 2020, det vill säga inga sopor till tipp eller förbränning. Och…

  • Av: WWF

ÅTERBRUK LOOPAR RESURSERNA I URBANA LANDSKAP

En uppskattad kvalitet med äldre stadskärnor är deras materialmässiga kopplingar till det omgivande landskapet. Städernas morfologi var en gång i tiden en direkt respons på de lokala berg- och jordarterna samt vegetationstyperna som fanns till hands. Innan billig olja började flöda under förra århundradet var transporterna av tunga byggmaterial den begränsande faktorn. Med dagens globala…

  • Av: URBIO

Sopsortera 2.0

Vi svenskar är bra på att sopsortera. Inom ett VINNOVA-finansierat projekt har en pekskärm tagits fram som kan peppa och hjälpa oss att bli ännu bättre. Projektledaren Tomas Lundgren är nöjd. - Skärmen gör att brukarna kan se att det gör skillnad. Det är något många saknar idag.

  • Av: Vinnova

Stan är full av vatten

© Flickr, melvdesigns Med regnvatteninsamling, återvinning och avsaltning har Singapore blivit världsledande i vattenhantering på grund av sitt läge som en tätbefolkad stadsstat på en ö utan färskvattensjöar. New York blev på 1990-talet en pionjär inom betalning för ekosystemtjänster genom sitt skydd av vitala avrinningsområden norr om staden. Och Hanois vattenbruk, där avloppsvatten återanvänds, försörjer…

  • Av: WWF