Är en hållbar stad en trygg stad?

Begreppet Hållbar stad skulle kunna betyda en stad där det är tryggt att leva. Det gäller både den miljö vi har idag men kanske ändå viktigare, den vi bygger för framtiden. Förändringar i klimatet är ett av de hot som vi behöver minska sårbarheten för. Därför ska klimatanpassning stå högt upp på planeringsagendan. Många kanske…

  • Av: SMHI