Gatans kultur – varför så lockande?

ISU, Institutet för hållbar stadsutveckling, har fått i uppgift av Malmö stad att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, kulturen skulle kunna utgöra en fjärde dimension i begreppet hållbar stadsutveckling. Behövs det verkligen en fjärde dimension? Och hur ska man i så fall definiera kultur? ISU bjöd tidigare i höst in till…

  • Av: Movium