Utbildning matchas med näringsliv – för en starkare region

Sju län tar gemensamt fram en översiktsbild av den storregionala arbetsmarknaden och dess kompetensbehov – med sikte på ett nytt storregionalt samarbete liknande En Bättre Sits, Mälardalsrådets väletablerade infrastrukturella samarbete. Vi behöver hjälpas åt och vi behöver höja tonen och överföra ny kunskap om hur det här ser ut och fungerar, säger Irén Lejegren (S),…

  • Av: Mälardalsrådet