Hur vet vi att vi gör rätt när städerna ska utvecklas hållbart och jämlikt?

Vilka grunder finns det för vetenskaplighet inom stadsutveckling, och hur mycket av besluten styrs av andra kriterier? På 70-talet visste man vad som var rätt, idag gäller andra ideal, lika rätta. Finns det alternativ till generella mätetal, en platsspecifik metod att sätta upp mål att mäta mot? Tid: 15.00-16.00 Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Strandvägen, H553 Göteborg och…

 • Av: Göteborgs stad

  Urbana stationssamhällen – raka spåret mot en hållbar region?

  Urbaniseringen fortsätter och storstäderna är viktiga tillväxtområden. Men är det så att storstäderna också behöver avlastning? För att nå ökad hållbarhet och samtidigt skapa livskraftigare regioner behöver vi satsa mer på alla typer av städer och samhällen utmed järnvägsnäten. Hur gör vi det? Arrangör: Mistra Urban Futures, en del av Västsvenska Arenan Tid: 10.30 -…

  • Av: Mistra Urban Futures

   Hur är det rätt att bygga tätt?

   Vi behöver fler bostäder i våra städer och förtätningen har ökat senare år – framför allt i större städer. Vilka är fördelarna och nackdelarna med olika typer av förtätning? Och hur förenar vi kraven på effektiv markanvändning samt ett gott stadsliv utifrån olika aktörers behov och perspektiv? Arrangör: Västsvenska Arenan, Mistra Urban Futures Tid:  15.00…

   • Av: Mistra Urban Futures

    Tvärvetenskap är framtiden, men hänger universiteten med?

    De globala hållbarhetsmålen ställer nya krav på kunskapsproduktion. Komplexa problem behöver lösas inom samarbeten som utvecklas mellan akademi och samhällets aktörer. Men hur förbereds universitetens studenter, lärare och samhällets parter för att kunna möta dessa samhällsutmaningar tillsammans? Arrangör: Göteborgs universitet, Västsvenska Arenan, Mistra Urban Futures Tid: 13.30 - 14.30 Plats: Strandvägen, H553, Västsvenska Arenan vid…

    • Av: Mistra Urban Futures