En stadspolitik för vem? Plattformen i Almedalen

Den 5 juli genomförde Plattform för hållbar stadsutveckling ett seminarium i Sveriges Arkitekters trädgård på Almedalsveckan med temat En stadspolitik för vem? Sverige är ett av de länder i världen som bygger mest just nu, men hur bygger och utvecklar vi den hållbara staden där alla får plats? Seminariet följer upp resultatet från Plattformsdagarna 2016 då…

  • Av: Patrik Faming

Hur höjer städerna ribban i klimatarbetet? One Planet Cities utmanade svenska kommuner i Almedalen

Med ett globalt klimatavtal på plats behöver vi drastiskt minska våra fotavtryck och samtidigt möjliggöra god livskvalitet. Städer har en nyckelroll. På ett seminarium i Almedalen arrangerat av Världsnaturfonden WWF och Mistra Urban Futures reflekterade fyra svenska städer – Umeå, Göteborg, Uppsala och Malmö – kring lärdomar i klimatarbetet och vad som är nästa steg.…

  • Av: Världsnaturfonden WWF

Almedalen: Behövs en nationell testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande?

Tid: 15.45 - 16.45 Dag: 5/7 2017 Plats: Teaterskeppet, Lilla matsalen Finns det samordningsbehov av landets demo- och innovationsplattformar? Hur uppnås rätt effekter av initiativen när antalet testbäddar snart överstiger 200st? Diskussion om samordning för att förenkla test, verifiering, optimera nyttjandet och snabba upp kommersialiseringen av svenska innovationer. Medverkande: Filip Kjellgren, Programchef, Vinnova Olle Samuelsson,…

  • Av: Sustainable Innovation

Almedalen: Åtkomliga bostäder för alla

Det finns en grupp av människor som befinner sig i en gråzon och som står utanför eller inte kan komma vidare på bostadsmarknaden. De har inte eget kapital eller faller inte under det sociala trygghetsnätet. Hur säkrar stat, bransch och kommun bostäder för dessa människor? Tid: 14.15 - 15.00 Dag: 5/7 2017 Plats: Öresundshuset, Hästgatan…

  • Av: Malmö stad

Almedalen: Hur kan samhällsutmaningar överbryggas med kreativa mötesplatser?

Hur kopplar vi behovet av integration och delaktighet till samhällsbyggnad, planering och ett hållbart samhälle? Hur kan varje part bidra med sina kärnvärden för att mötet i staden blir så bra som möjligt? Tid: 09.00 - 09.40 Dag: 5/7 2017 Plats: Rigagränd, Innovizion Arena Samtidigt som kommuner pratar om vikten av att bygga bostäder som…

  • Av: Malmö stad, Stiftelsen Uppstart Malmö

Almedalen: Arkitekturträdgården

Under tre dagar, den 3-5 juli, diskuteras arkitektur- och byggnadsfrågor i Arkitekturträdgården. Evenemangen samordnas av Sveriges Arkitekter. 3 juli 08.50 – 09.00 Sveriges Arkitekters förbundsordförande Louise Masreliez och förbundsdirektör Tobias Olsson öppnar Arkitekturträdgården. 09.00 – 09.50 Går det att bygga en säker stad? Arrangör: Sveriges Arkitekter Medverkande: Torleif Falk, stadsarkitekt, Stockholm, Cornelis Uittenbogaard, stadsplanerare, Stiftelsen…

  • Av: Sveriges Arkitekter

Almedalen full av bostadsfrågor Flera beslut och förslag innan Almedalsveckans start

Fler bostäder och snabbare bostäder tycks vara en röd tråd i nuvarande bostadspolitik. Troligtvis kommer sänkta krav, förenklade byggregler och serietillverkning bli heta ämnen under Almedalsveckan. Årets Almedalsvecka tycks fyllas till bredden av bostadsfrågor. Under veckorna innan Almedalen släppte regeringen ett stort antal pressmeddelanden som tyder på att den svenska bostadspolitiken kommer att ta nya vändningar.…

  • Av: Hållbar Stad