Allmänna kontoret

Arkitekturmuseet har beslutat att ”social hållbarhet” ska vara ett treårigt tema för verksamheten; det innebär att vi söker samarbeten och genomför projekt, debatt och utställningar som på olika sätt adresserar detta tema. Social hållbarhet innebär för oss att sätta människan och hennes behov i centrum. Det kan gälla att lyfta t.ex. rättvise-, demokrati- och hälsoaspekter…

  • Av: Hållbar Stad