Äldre upplever goda transportmöjligheter

De flesta äldre i Sveriges storstadsregioner upplever att de har god tillgång till transportmöjligheter, det visar aktuell forskning från K2. K2s Jean Ryan har studerat i vilken utsträckning äldre i Malmö, Göteborg och Stockholm kan genomföra de aktiviteter de önskar i sin vardag och om de upplever att de har tillgång till de transportmöjligheter de…

  • Av: K2

Digital välfärdsteknik ger fler jobb och bättre omsorg

Klokare upphandlingar, färre standarder och bra testmiljöer är några utmaningar för projektet Stockholms Digital Care. Målet är 60 nya jobb, ännu bättre vård och omsorg samt ökat intresse från såväl brukare som marknad. När 18 företag fick beskriva sina behov svarade de flesta: ”fler affärer”. Det lade grunden för Stockholm Digital Care som följde upp intervjuerna vid…

  • Av: Tillväxtverket

Byggemenskaper – en trend som nått Sverige?

I Fastighetsägarnas m fl rapport Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänstekonomin lyfts bygg- och bogemenskaper fram som ett alternativ för de som särskilt söker social förankring och trygghet i sitt boende. Danmark och Tyskland är föregångare där intresserade erbjuds stöd för att bilda byggrupper och själva utforma sitt boende efter eget huvud tillsammans…

  • Av: Fastighetsägarna