Kunskapslunch: Går trivsel och energieffektivisering hand i hand på aktivitetsbaserade kontor?

Det går att spara mycket energi om man utformar ett kontor som en aktivitetsbaserad arbetsplats jämfört med om de som arbetar där har egna rum. Men forskning pekar på att effektiviteten kan gå ut över de anställdas välmående och arbetsmiljö. Ett forskningsprojekt inom E2B2 har tittat närmare på detta.

  • Av: IQ Samhällsbyggnad