The Nordic Report 01  – Sextio exempel på hållbar produktion och konsumtion

I boken The Nordic Report 01 finns sextio goda exempel samlade med syfte att sprida kunskap om hållbar produktion och konsumtion i enlighet med FN:s globala mål 12 i Agenda 2030. Boken ges ut av SUSTAINORDIC med mål att positionera Norden internationellt och stimulera till utvecklingen av nationella policies inom området gestaltad livsmiljö. SUSTAINORDIC är…

 • Av: SUSTAINORDIC

  Hållbarhetsveckan i Lund: Transforming our world

  Hållbarhetsveckan är ett årligt event i Lund där universitetet, Lunds kommun, organisationer och andra intresserade fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet! I år går veckan av stapeln den 8 till 13 april på temat "Transforming our World" - med fokus på de globala målen för hållbar utveckling. Det blir en vecka med både diskussion…

  • Av: Lunds kommun

   Stockholm Urban Forum: Co-creation för Agenda 2030 i Stockholmsregionen

   Samtidigt som Stockholm växer är ekosystemen under påfrestning och de sociala klyftorna ökar. För att säkra en social-ekologiskt hållbar utveckling i staden och regionen krävs ett holistiskt angreppssätt, ett långsiktigt perspektiv och social innovation. Hur kan co-creation, där olika aktörer och sektorer är aktiva deltagare i stadsutvecklingsprocessen, bidra till genomförandet av Agenda 2030  i Stockholmsregionen? Anmälan…

   • Av: Mistra Urban Futures Stockholmsnod

    Lokal hållbarhet kräver nationella ramverk Global Utmaning släpper ny rapport om Agenda 2030 och The New Urban Agenda

    Ökande ojämlikhet, segregation och ekologiskt fotavtryck är tre av de utmaningar som Global Utmaning lyfter fram som Sveriges stora hållbarhetsutmaningar i en rapport som släpptes idag. I rapporten presenteras även 60 vägledande rekommendationer på vad en integrerad svensk stadspolitik bör innehålla. Allt för sällan har bostadsfrågan adresserats när det talas om hållbar utveckling, trots att den…

    • Av: Hållbar Stad

     Fri från att konsumera "Genom att prata om ekonomin kunde vi prata om vad som var viktigt"

     Staden är traditionellt sett en plats som konsumerar snarare än producerar. Varor flödar in och avfall flödar ut, som en oändlig och ohållbar kedja. Går det att förändra? Kan vi tänka på nya sätt? Malin Aghed är en av många personer som har valt att förändra sina konsumtionsmönster.

     • Av: Hållbar Stad

      Urban Lunch-time: Sustainable Development Goals at the City Level

      It is increasingly being recognized that cities face a range of complex and interrelated challenges. Agenda 2030 and the New Urban Agenda were adopted by the UN General Assembly in 2015 and December 2016, respectively, to address some of these challenges at the national and city level. Time: 11.30-13.00 (light vegetarian lunch from 12.20) Registration: Mistra…

      • Av: Mistra Urban Futures

       Sveriges väg mot en hållbar välfärd Konsumtion, ojämlikhet och bostadsbrist stora utmaningar

       Väntan är över! Den 1 juni överlämnade Agenda 2030-delegationen rapporten I riktning mot en hållbar välfärd, till regeringen. I den föreslagna handlingsplanen efterlyses bland annat en mer sammanhållen och samstämmig styrning. Urbaniseringen beräknas inte avstanna under någon nära framtid. Den handlar inte längre om att människor från landsbygden flyttar intill staden. Dagens urbanisering är snarare sammankopplad med…

       • Av: Hållbar Stad

         9 svenska lösningar på hållbar stadsutveckling

        URBACT är de europeiska städernas program för utbyte och lärande om hållbar stadsutveckling. 9 svenska förslag har lämnats in under den riktade utlysningen för ”URBACT Good Practice City”. Syftet är att lyfta fram bra lösningar som lätt kan förstås, anpassas och återanvändas av andra städer i både Europa andra delar av världen. Mellan 5 december och 31…

        • Av: Tillväxtverket

         Green Finance Workshop

         More information about the event: www.climate-kic.org SDG #11: “Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable.” How? A key to answering this question is green finance. In the Nordics we have some of the world’s most climate ambitious cities in terms of targets for adaptation and mitigation. City leaders stress that one of the most challenging aspects…

         • Av: Climate-Kic