Studenter

Dessa inlägg är skrivna av studenter från kursen Stadens Utmaningar på SLU.

SLU

Inlägg

Visionen om ett hållbart samhälle

Skapandet av ett hållbart samhälle kräver en förändring hos varje individ. Inte endast i vårt sätt att handla, utan även i vårt sätt att tolka vår nutid och vår framtid. Tim Bergström, masterstudent på SLU, analyserar hållbarhetens förutsättningar utifrån ett antal utvalda teorier.

 • Av: Stadens utmaningar

  Bostadsdilemmat: med eller för människor?

  Det råder bostadsbrist och ett stort antal bostäder måste produceras snabbt. För att skynda på byggandet har man ändrat i planprocessen enligt lag och därmed även skurit ned på medborgardeltagandet i processen. Frågan blir då om staden ska planeras med eller för människor?

  • Av: SLU

   Cykla är nödvändigt!

   Bilens dominans i stadsrummet och dess förtur på stadens gator ifrågasätts idag allt oftare. Många av Sveriges städer har mycket att lära av cykelsatsningar utomlands. Anneli Andersson-Berg, masterstudent på SLU, tar en titt på hur Göteborg kan mäta sig med städer som Köpenhamn och Groningen.

   • Av: Stadens utmaningar

    Ett förändrat klimat = förändrade förutsättningar?

    Skribent: Julia Roth Traditionellt sett har det funnits en stark koppling mellan städer och deras omkringliggande landskap, men denna ömsesidiga relation har allt mer förändrats genom nya transportlösningar och tillgång till globala marknader. Många städer får sin mat från globala nätverk, vilket innebär ekonomiska fördelar men samtidigt ökad sårbarhet. Hur kan vi finna ett rättvist…

    • Av: SLU

     Äter vi upp stadens grönytor?

     Sedan bilismens intåg har städer planerats med bilen i fokus. Det har resulterat i att städer brett ut sig på ytan, så kallat Urban Sprawl (utglesning). I slutet av 1900-talet förändrades synen på stadsplanering och förtätning blev en strategi för en hållbar stad. Därför ställer jag mig frågan om vi håller på att äta upp…

     • Av: SLU

      Köpenhamn, en imponerande cykelstad!

      Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST Studio. Hämtad från DISSING+WEITLING architecture. Text: Lisa During Köpenhamn är bland många känd som en av världens främsta cykelstäder. Men vad krävs egentligen för att en stad ska bli en cykelstad? Vi vet att bilen är allt annat än hälsosam och ekologiskt hållbar. Så, varför ser inte alla städer ut…

      • Av: SLU

       Elefanten i stadsrummet

       Text: Niklas Tengheden I samband med att avfallshantering genom källsortering och återvinning slog igenom i Sverige kunde till slut de gamla soptipparna och deponierna stängas. På flera av dessa väljer man nu att anlägga grönområden och rekreationsområden men får samtidigt handskas med förorenat lakvatten och läckande avfallsrester. Är det förenat med en hållbar attraktiv stad…

       • Av: SLU

        Hållbar Stadsutveckling - en fråga om samverkan

        Text: Gabriel Helgesson Idag bor majoriteten av världens befolkning i städer. Inflyttning till städer har alltid ägt rum men idag sker den i snabbare takt än för några årtionden sedan. Människors livssituationer påverkas därmed av hur städer utvecklas. Det är därför viktigt att stadens utveckling tillmötesgår invånarnas behov och förutsättningar för att kunna erbjuda en…

        • Av: SLU

         Hållbarhet för vem?

         Storskaligt jordbruk och monokulturer orsakar problem för insekterna. Text och foto: Anders Henning När vi talar om hållbar utveckling, utgår vi ofta ifrån våra skyldigheter gentemot kommande generationer. Men hur blir det om vi ser på våra handlingar med naturens egenvärde som utgångspunkt? Anders Henning, student vid SLU, beskriver med ett antal exempel vilken inverkan…

         • Av: SLU

          Det finns inget rätt eller fel - exempel från Malmö

          Text: Nsrin Al-Ashraf Ett faktum är att världen just nu genomgår stora förändringar i den urbana miljön. Städer runt om i världen växer och samhällen möts av stora utmaningar för att kunna hitta långsiktiga lösningar och bevara en god livsstil för sina medborgare. Idag bor cirka 85 % av Sveriges befolkning i städer och tätorter,…

          • Av: SLU

           Bilanvändning och ekosystemtjänster

           Text: Magnus Kvarnström En av 1900-talets mest omvälvande samhällsförändringar är massbilismens uppkomst och etablering. Ända sedan bilmodellen T-Ford rullade in i Sverige i början av det förra seklet har våra städer påverkats och planerats efter bilen och bilismens krav på staden. Det är allmänt känt att bilen bidrar till en bullrig, förorenad och trafikseparerad stad…

           • Av: SLU

            Hållbar stadsutveckling vs. ekonomi?

            Text: Johannes Wolf Ökande konsumtion och resursförbrukning, överpopulation, avfall och föroreningar. Alla utmaningar för våra städer håller på att växa sig till större. För att styra utvecklingen mot ett annat håll har FN:s Brundtlandskomission definierat termen Hållbar utveckling 1987 och sedan dess har den blivit ledande motivet för stadsutvecklingen men också agerandet på många andra…

            • Av: SLU