• Södertörnsanalysen – ett verktyg för kunskapsbaserade beslut

  Genom att ta fram ett pedagogiskt statistikverktyg, som tydligt visar samhällets utveckling över tid, kan resultaten av olika satsningar analyseras. Södertörnsanalysen, som metoden kallas, har lett till att helt nya problem och lösningar har kunnat identifieras. Åtta kommuner på Södertörn, söder om Stockholm, har tillsammans med näringsliv och forskare tagit fram ett nytt sätt att visualisera…
 • Södertörnsanalysen

  Ett verktyg för kunskapsbaserat beslutsfattande!
 • "Tunnlarna har fått ny dekor i form av stora digitaltryck med gröna ängar och betande kor. "

  Ko-tunnlar och handbok skapar trygghet i Huddinge

  Otryggheten och rädslan för vad som kan gömma sig i mörkret begränsar mångas rörelsefrihet i stadsmiljön. Men trots att känslan är subjektiv, finns det många konkreta åtgärder att vidta! Rakel Edqvist, landskapsarkitekt på Huddinge kommun, berättar om hur belysning, kossor och en handbok för tryggare stadsmiljöer kan göra skillnad.
 • Biblioteken i Huddinge har kommit långt i sitt jämlikhetsarbete. Foto: Holger Ellgaard

  Huddinges handbok för jämlikhetsanalys

  Huddinge kommun har tagit fram en handbok för jämlikhetsanalys. Den ska vara ett stöd för anställda som på olika sätt arbetar med verksamhetsutveckling och statistik, resultat samt analys. Anna Bohlin, utvecklingsledare, berättar. Huddinge kommun har under många år arbetat med så kallad jämlik styrning. Kommunen såg ett dilemma med att jämlikhetsfrågorna ofta blev en sidofråga…
 • Ljusdesign för trivsammare parkstråk

  Mörka parkstråk kan skapa både otrygghet och rädsla hos de invånare som passerar där varje dag. Huddinge Kommun har tagit fram en handbok för tryggare stadsmiljöer och skapat bättre belysta promenader för sina invånare. Parkstråket genom Rickardsviksparken, mellan Skogås pendeltågsstation och bostadsområdet i västra Skogås har ljusats upp, gjorts mer trivsamt och mer tryggt. Projektet…
 • Woodhills Tunnlar

  I helgen invigdes två gångtunnlar mellan Skogås och Trångsund i Huddinge kommun. Den mörka passagen mellan stadsdelarna har omvandlats till en färgstark och upplyst plats. Projektet är en del av Huddinge kommuns satsning på ljusdesign i offentliga miljöer med målsättningen att skapa trygga, jämlika trivsamma platser med god estetik. Beställare och konsult möts här i…