Daniel Nilsson

Kulturgeograf Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet

Inlägg

Kunskapen behöver stärkas

Detta är det andra inlägget för att uppmärksamma kulturmiljöarbetets utmaningar, roll och potential kopplat till “Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design”. Det första inlägget publicerades 2015-02-16 och kan läsas här» I en hållbar samhällsutveckling utplånas inte platsers karaktär och kulturhistoriska kvaliteter. En hållbar utveckling av samhället karaktäriseras istället av en…

 • Av: Riksantikvarieämbetet

  Kulturmiljöperspektiv på gestaltad livsmiljö

  Foto: Leif Gren Den pågående utredningen “Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design” handlar om frågor som rör alla människor, i alla delar av vardagen. Det står, enligt utredningens egna ord, för en helhetssyn på hur arkitektur, form och design kan skapa förutsättningar, förbättra och påverka samhället med människan som utgångspunkt.…

  • Av: Riksantikvarieämbetet

   Vägledning om kulturvärden i plan- och bygglagssystemet

   Foto: Franz Feldmanis. Boverket och Riksantikvarieämbetet har tagit fram en gemensam webbaserad vägledning för hanteringen av kulturvärden vid tillämpningen av plan- och bygglagen och annan lagstiftning. Vägledningen vänder sig främst till kommunala planerare och bygglovhandläggare som dagligen hanterar kulturvärden i den byggda miljön. Vägledningen Tema kulturvärden finns i PBL-Kunskapsbanken. Vägledningen ska tydliggöra vilka styrmedel som…

   • Av: Riksantikvarieämbetet

    Kulturmiljö en drivkraft i stadsomvandlingar

    Kultur och kulturarv spelar en viktig roll när man skapar hållbara och attraktiva städer. Den snabba urbaniseringen i världen ställer stora krav på samhällsbyggare att tänka efter före, att ta in kulturen och tänka in kulturmiljöer redan på planeringsstadiet. Det är just det som den internationella konferensen The Impact of Culture handlade om. I Umeå…

    • Av: Riksantikvarieämbetet

     Det förflutna i framtidens stad

     I omställningen mot hållbar utveckling ställs beslutsfattare och tjänstemän regelbundet inför komplexa avvägningar mellan olika intressen i samhällsbyggande- och planering. Olika krafter i samhället driver exempelvis på för tillväxt och ökad konsumtion, samtidigt som både lokala och globala resurser överutnyttjas. En ny bok Det förflutna i framtidens stad lyfter fram sambanden mellan dåtid, nutid och…

     • Av: Riksantikvarieämbetet

      Hamburg – mönster för metropolens framtid

      Hamburgs hamn, hjärtat i staden. Containerhantering är en central del av verksamheten. Foto: Karin Slättberg Hamburg kan sägas vara Sveriges närmaste metropol med över 1,8 miljoner invånare i staden och uppemot 5 miljoner i regionen. En ännu livskraftig industrisektor med Europas näst största hamn belägen centralt i staden ska här förenas med att erbjuda en…

      • Av: Riksantikvarieämbetet

       DEN KULTURELLA DIMENSIONEN I HÅLLBAR STADSUTVECKLING

       Foto: Carina Listerborn Människorna formar staden, men staden formar också människorna. Staden är uttryck för mänskligt liv över tid och omfattar en mångfald av ekonomiska och sociala relationer, skaparkraft och innovation. Internationellt växer intresset kring kulturens och kulturarvets roll för att förverkliga idén om den hållbara staden. Foto: Mie Svennberg Riksantikvarieämbetet samverkar sedan 2009 med…

       • Av: Riksantikvarieämbetet