Till innehåll på sidan

Områdesanalys hållbara städer och samhällen

Ansvarig myndighet

Vinnova i samverkan med Formas, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Så här sker samverkan

Samverkan mellan myndigheterna med fokus på erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Tidplan för genomförande

2021

Det här gör vi

Dela kunskap och erfarenheter kopplat till behov och hinder inom området hållbara städer och samhällen. Syftet är att lägga ihop respektive myndigheters analyser av området för att ge en bredare, vassare och mer omfattande analys av exempelvis forsknings- och innovationsbehov. Det handlar även om att utbyta erfarenheter om olika aktörers roller inom ekosystemet hållbara städer, för att bättre förstå perspektiv som mobilisering, omställning och systeminnovation utifrån ett aktörsperspektiv.

Därför behövs åtgärder

Inom flera av Rådets medlemmar pågår ett strategiskt arbete kopplat till prioriteringar inom området hållbara städer. Det behövs kontaktytor mellan dessa aktiviteter för att säkerställa kunskaps- och erfarenhetsutbyte och en stärkt ackumulerad analys.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11 brett.