Till innehåll på sidan

Ökad samordning forskningsfinansiärer och SIP:ar inom samhällsbyggnadsområdet

 

 

 

 

Ansvarig myndighet

Formas, Vinnova och Energimyndigheten gemensamt huvudansvar

Så här ska samverkan ske

Samhandling

Det här ska vi göra

Syftet är att öka samordning forskningsfinansiärer och SIP:ar inom samhällsbyggnadsområdet för ökad koordinering av stöd och spridning av framtagen kunskap och innovation. Detta sker dels genom att samla de sex SIP:ar som fnns inom samhällsbyggnadsområdet för gemensamma utbildningar och möten. Dels genom nära kontakt mellan Formas, Vinnova och Energimyndigheten i olika forum.

Därför behövs åtgärden

Idag har både Formas, Vinnova och Energimyndigheten flera utlysningar och initiativ för forskning inom hållbart samhällsbyggande där kommuner kan söka medel och delta. Det är viktigt för kommuner att dessa satsningar är koordinerade både i tid och i innehåll och att det finns en tydlighet i när det är bra att vända sig till vilken myndighet och utlysning. Genom ökad samordning kan även uppskalning ske, gemensamma initiativ tas och överlapp undvikas. Olika SIP:ar och olika utlysningar ska tillsammans utgöra ett kompletterande system för finansiering av forskning och innovation inom hållbart samhällsbyggande.

Tidplan för genomförandet

Samordning mellan Formas, Vinnova och Energimyndigheten sker kontinuerligt i olika forum. En förstärkning av samordningen av samhällsbyggnads SIP:arna inleddes hösten 2019 och intensifieras under 2020.