Till innehåll på sidan

Lärdomar och stöd i kommuner med segregerade områden

 

 

Ansvarig myndighet

Tillväxtverket och Rådet för hållbara städer i samarbete med Delegationen för segregation.

Så här ska samverkan ske

Samtal mellan myndigheterna i Rådet och kommunerna kan förbättras genom att använda den arena som Delegationen för segregation håller i och där Tillväxtverket bidrar i arbetet med uppföljning och finansiering.

Det här ska vi göra

Genom arenan med utpekade kommuner förenkla och effektivisera samtalen mellan Rådets myndigheter och kommunerna med särskilda socioekonomiska utmaningar. Myndigheternas kunskap ska bidra till att ge strategisk inriktning till de operativa insatser som pågår i kommunerna, samtidigt som kommunernas kunskaper och resultat behöver tas omhand i myndigheternas arbete.

Därför behövs åtgärden

I arbetet som kommunerna genomför med dessa statsbidrag finns goda möjligheter till ökat erfarenhetsutbyte och lärande mellan Rådets myndigheter, referensgrupper och kommunernas operativa arbete.

Tidplan för genomförandet

Detta är en åtgärd som stödjer myndigheternas olika initiativ på området genom kunskapsunderlag och samtal så det är en åtgärd som bör pågå så länge Rådets verksamhet pågår.