Till innehåll på sidan

Kunskapsspridning om vägen till ett mer transportefektivt samhälle

Ansvarig myndighet

Energimyndigheten ansvarig. Trafikverket följer.

Så här ska samverkan ske

Informationsutbyte, samtal

Det här ska vi göra

Arrangera en serie med webbseminarier för att lyfta forskningsinsatser som visar vägen till ett mer transporteffektivt samhälle utifrån tre olika teman:

Förändrat beteende i transportsektorn
Transporteffektiv planering
Citylogistik

Därför behövs åtgärden

Energimyndighetens forskningsprogram transporteffektivt samhälle har som mål är att ta fram ny kunskap och höja kompetensen hos akademi, organisationer, offentlig sektor och näringsliv genom att stödja forskning, utveckling, innovation och demonstration som bidrar till att åstadkomma ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Programmet, som omfattar 200 miljoner kronor, sträcker sig från 2018 till 2023 och håller minst en utlysning per år. Syftet med denna åtgärd är att nå ut med resultat från forskningsprojekt från programmet transporteffektivt samhälle, med fokus på målgruppen offentligt anställda på kommunal och regional nivå som kan ha en direkt nytta av resultaten.

Tidplan för genomförandet

Två webbseminarier på temat ”Förändrat beteende i transportsektorn” genomförs i april 2020 och resterande seminarier sker under hösten 2020. Totalt planeras det för ca 6–8 webbseminarier där 12 olika praktiskt inriktade forskningsprojekt kommer presenteras och diskuteras.