Till innehåll på sidan

Konferenser och events i samverkan

 

 

Ansvarig myndighet

ArkDes med stöd av några av Rådets myndigheter.

Så här ska samverkan ske

Arbetet sker integrerat i ArkDes Think Tanks verksamhet och resulterar i kunskapshöjande insatser i samverkan med fera aktörer, däribland Rådets medlemmar.

Det här ska vi göra:

ArkDes Think Tank gör cirka 10 events i samverkan per år och de berör olika sakfrågor inom Mål 10 och Mål 11, exempelvis ekosystemtjänster, barnperspektiv i stadsplaneringen, medborgardialog med mera. Målet är att öka olika aktörers kunskap och medvetenhet om stadsplanering, arkitektur och design och få en spridning av denna kunskap till en vidare målgrupp. Planerade konferenser i samverkan är Barnens plats i staden 2 (Uppsala, 17 mars) där Boverket är deltagande part av Rådets myndigheter. Övriga arrangörer är Folkhälsomyndigheten, Movium, Uppsala kommun och Arwidssonstiftelsen.

Därför behövs åtgärden

ArkDes ska vara en mötesplats för aktörer inom arkitektur, form och design och där är konferenser och seminarier ett viktigt verktyg.

Tidplan för genomförandet

Löpande