Till innehåll på sidan

Konferens Mötesplats samhällsbyggnad

Ansvarig myndighet

SKR är ansvarig för konferensen och Rådet, eller delar av Rådet, kommer att medverka.

Så här ska samverkan ske

Rådets myndigheter medverkar i konferensen utifrån det projekt i åtgärdsplanen som passar bäst in i konferensens tema (vilket inte är helt klart ännu) och där kunskap från projekten är lämplig att sprida vid den tidpunkten.

Det här ska vi göra

Förmedla kunskap till kommuner och regioner. Agera mötesplats för kommuner och regioner.

Därför behövs åtgärden

Kunskapshöja kommunernas omställningskraft vad gäller att utvecklas till levande och hållbara städer.

Tidplan för genomförandet

15–16 juni 2020 på Moderna Museet och ArkDes.