Till innehåll på sidan

Konferens Gestaltad livsmiljö

Ansvarig myndighet

Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd i samverkan.

Så här ska samverkan ske

De fyra myndigheterna arbetar tillsammans för att genomföra en konferens på ArkDes den 3 september 2020.

Det här ska vi göra

De fyra myndigheterna planerar, kommunicerar och arrangerar en heldag med utgångspunkt i politiken för gestaltad livsmiljö. Målet är att öka olika aktörers kunskap om politikens innehåll samt få kunskap om goda exempel från Sverige och andra länder.

Därför behövs åtgärden

Tillsammans utgör arkitektur, design, form, stadsplanering, offentlig konst och kulturarv basen i begreppet gestaltad livsmiljö. En ökad kunskap om politiken samt ökad kännedom om goda exempel kan bidra till att fler aktörer kraftsamlar för att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer av hög kvalitet. Genom att presentera kunskapen i en gemensam konferens görs den mer tillgänglig och användbar för målgrupperna.

Tidplan för genomförandet

2020