Till innehåll på sidan

Installation och konferens om ekosystemtjänster och stadens gröna rum

Ansvarig myndighet

ArkDes med stöd av några av Rådets myndigheter.

Så här ska samverkan ske

ArkDes öppnar en installation på tema ekosystemtjänster i maj 2020. I samband med öppnandet av installationen genomförs en inspirationskon­ferens på temat i samverkan med flera aktörer, däribland Boverket och Naturvårdsverket.

Det här ska vi göra

ArkDes och medarrangörerna ska ge­nom konferensen sprida kunskap och goda exempel på eko­systemtjänster och det grönas värde i stadens rum. Fokus kommer att ligga på de kulturella ekosystemtjänsterna, det vill säga upplevelsevärden, naturens betydelse för människ­ors hälsa och kognitiva utveckling, rekreation och estetiska värden. Målet är att öka olika aktörers kunskap och medve­tenhet om närmiljös påverkan på välbefinnandet.

Därför behövs åtgärden

Stadsplanering, arkitektur och design är viktiga verktyg för att påverka stadens rum, men yrkesgrupperna som arbetar med dessa frågor har sällan god kunskap om ekosystemtjänster. Det fnns ett behov av att samla ihop och presentera kunskapen på ett sätt som gör den mer tillgänglig och användbar för personer som arbetar med arkitektur och design, och lyfta deras roll.

Tidplan för genomförandet

2020