Till innehåll på sidan

Föreläsning för länsstyrelserna om Agenda 2030 och hållbara städer

Ansvarig myndighet

Länsstyrelserna ska genomföra åtgärden efter samtal med övriga myndigheter i Rådet.

Så här ska samverkan ske

Samtliga myndigheter bereds möjlighet att berätta om sin roll och sitt arbete med Hållbara städer med koppling till kommunerna.

Det här ska vi göra

Åtgärden syftar att öka länsstyrelsemedarbetarnas kunskap om Agenda 2030 och hållbara städer genom en föreläsning om nationella myndigheter och Rådet för hållbara städers pågående arbete samt ge medarbetarna en grundläggande och generell kunskap om mål 11 och dess koppling till övriga mål i Agenda 2030.

Därför behövs åtgärden

För att länsstyrelsen ska lyckas i sin roll att ge kommunerna råd, stöd och vägledning i deras arbete med Hållbara städer och Agenda 2030 behöver länsstyrelsemedarbetarnas öka sin kunskap och kompetens. Åtgärden syftar till att ge medarbetarna förståelse för helheten samt för övriga myndigheters uppdrag, roller och ansvar.

Tidplan för genomförandet

våren 2020