Till innehåll på sidan

Breddat mått på utveckling och livskvalitet BRP

Ansvarig myndighet

Tillväxtverket i samverkan med Vinnova och Trafikverket.

Så här ska samverkan ske

Myndigheterna bör verka för att initiera samtal med kommuner om BRP+ som kunskapsunderlag och även samtala om potential till bredare användningsområden.

Det här ska vi göra

Tillväxtverket och Reglab har utvecklat BRP+, ett nytt breddat mått som mäter utveckling och livskvalitet i svenska kommuner och regioner. BRP+ omfattar totalt 16 mätområden, så kallade teman, varav 12 teman är kopplade till livskvalitet och fyra är så kallade ”framtidsteman” som indikerar hållbarhet över tid. I ett första led bör Rådets myndigheter arbeta med att kommunicera den kunskap som finns att tillgå genom verktyget och förespråka användande av den i strategiska processer för hållbar utveckling i kommunerna.

Därför behövs åtgärden

Behovet av detta har lyfts upp inom Rådet ett flertal gånger då det finns ett behov av att tydliggöra resultat. Dessutom är det ett bra redskap för kommuner att använda som jämförelseundersökning och utifrån det fördjupa samtalen kring effektiva insatser och åtgärder.

Tidplan för genomförandet

Löpande