Sök Finansiering

Utlysningar som är aktuella just nu

Bostäder för äldre

Ansök nu

Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

  • Av: Boverket

Tillväxtverkets EU-program

Är du en privat- eller offentligrättslig juridisk person som till exempel representerar ett universitet, högskola, regionförbund, kommun, landsting eller statlig myndighet? Då kan du söka projektmedel för att ta fram koldioxidsnåla produkter och tjänster.

  • Av: Tillväxtverket

Open Consultation for topics on Urban Accessibility and Connectivity

Välkommen att ge input på en kommande internationell satsning för forskning och innovation inom Urban Accessibility and Connectivity: JPI Urban Europe’s ERA-NET Cofund proposal on Urban Accessibility and Connectivity has been selected by the European Commission and in the context of this ERA-NET, a call for proposals will be launched in December 2019. With the aim to refine the preliminary version of the call text, JPI Urban Europe now invites stakeholders to respond to an open consultation on the call topics.

  • Av: Energimyndigheten

Hyresbostäder och bostäder för studerande

Stödet riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande. Har du börjat bygga finns det ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som har påbörjats tidigast den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017. Har du inte börjat bygga finns det ett långsiktigt stöd som gäller för projekt som påbörjas efter den 1 januari 2017.

  • Av: Boverket