Sök Finansiering

Utlysningar som är aktuella just nu

Bostäder för äldre

Ansök nu

Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

  • Av: Boverket

    Tillväxtverkets EU-program

    Är du en privat- eller offentligrättslig juridisk person som till exempel representerar ett universitet, högskola, regionförbund, kommun, landsting eller statlig myndighet? Då kan du söka projektmedel för att ta fram koldioxidsnåla produkter och tjänster.

    • Av: Tillväxtverket