Sverige får sin första riksarkitekt

Från och med årsskiftet tillträder Helena Bjarnegård som Sveriges riksarkitekt. Bjarnegård har en bakgrund som landskapsarkitekt och är idag verksam som stadsträdgårdsmästare i Göteborg.  – Att få möjlighet att arbeta med genomförandet av de arkitekturpolitiska målen är en stor och spännande utmaning och jag är mycket tacksam och glad över att ha fått detta förtroende, säger Helena…

  • Av: Hållbar Stad

En kommungrupp knyts till Rådet för hållbara städer

Genom att koppla en kommungrupp till Rådet för hållbara städer tydliggörs arbetet. Vi hoppas att vi tillsammans ska skapa lösningar på utmaningar och hinder som upplevs i vardagen hos kommunerna. I Rådet för hållbara städers första rapportering till regeringen i juni i år lyfts ett antal åtgärder fram som avgörande för arbete med hållbar stadsutveckling.…

  • Av: Rådet för hållbara städer

Det här är Rådet för hållbara städer En del av Sveriges politik för arkitektur och stadsutveckling

I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Varje år publiceras en åtgärdslista på Hållbar Stad där Rådets kommande aktiviteter redovisas. Rådet för hållbara städer…

  • Av: Rådet för hållbara städer

Verktyg visar var bostäder kan byggas för minskade transporter

Om det byggs ett nytt bostadsområde, hur kommer de boende resa till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter? Hur stor klimatpåverkan innebär resorna? Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i samarbete med Svenska miljöinstitutet (IVL) tagit fram ett verktyg som mäter energianvändning och koldioxidutsläpp från personresor baserat på var bostäder byggs. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har uppdraget att samverka mellan…

  • Av: Energimyndigheten

Historiska elbussar i Östersund

Den 16 mars invigdes Östersund kommuns nya elbusslinje. Projektet är det första att färdigställas med stöd från Trafikverkets stadsmiljöavtal.  Sedan 2015 har kommuner och landsting möjlighet att söka stöd från Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer via så kallade stadsmiljöavtal. Med stadsmiljöavtalen medfinansierar Trafikverket upp till 50 procent för investeringar i lokal eller regional kollektiv-…

  • Av: Trafikverket

Vad säger den nya propositionen? Ny politik för arkitektur, form och design

Den 22 februari presenterades den nya politiken för arkitektur, form och design av kulturminister Alice Bah Kuhnke, bostadsminister Peter Eriksson och miljöminister Karolina Skog. Men vad innebär den för arkitekturen, kulturen och för stadsutvecklingen? Äntligen presenterades en ny och efterlängtad Politik för gestaltad livsmiljö. Tre ministrar var på plats för att konstatera att arkitektur, form…

  • Av: Hållbar Stad

Monica von Schmalensee om hållbara städer

Monica von Schmalensee, som nyligen utsågs till ordförande i Rådet för hållbara städer, var med som föreläsare på Plattformsdagarna  6 -7 december i Göteborg.

  • Av: Plattformen för hållbar stadsutveckling

Ekosystemtjänster

Träden jobbar hårt i staden. Upptäck naturens osynliga gratisarbete.

  • Av: Naturvårdsverket

50 korta poddar om hållbar stadsutveckling Kunskapsdialoger från Plattformsdagarna 2017

Varför är kulturen viktig för stadsutvecklingen? Hur ska samhället förhålla sig till digitaliseringen? Vilka faktorer är avgörande för att skapa jämlika och jämställda stadsmiljöer? Här hittar du ett 50-tal korta poddar om allt mellan stadsplaneringens himmel och jord. Poddarna var ursprungligen kunskapsdialoger under Plattformsdagarna som ägde rum i december. Vill du veta lite om allt?…

  • Av: Plattformen för hållbar stadsutveckling

Samtal med Monica von Schmalensee och Jan Jörnmark Två poddar från Plattformsdagarna 2017

Lyssna på två unika poddar med Monica von Schmalensee och Jan Jörnmark! Båda är inspelade under Plattformsdagarna 2017 som ägde rum i december. Intervjuar gör Maria Petersson. Monica von Schmalensee, då avgående VD för White Arkitekter och rådgivare för Londons borgmästare samt Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia höll båda i varsin föreläsning under Plattformsdagarna…

  • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling