Strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri

Transportsektorn behöver ställas om för att bli fossilfri! Det berör alla delar av samhället och handlar om att genom styrmedel samt en effektiv samhällsplanering främja energieffektiva transportbeteenden.

Det ska vara lättare att välja transportsätt som är mindre energikrävande och att använda energieffektiva fordon och förnybara bränslen. Det framgår av en strategisk plan som de sex myndigheterna Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen har tagit fram och överlämnat till regeringen. Planen innehåller åtgärder som ska bidra till att uppfylla målet om att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med minst 70 procent mellan 2010 och 2030 samt målet om klimatneutralitet senast 2045.

Här kan du se presentationen av planen och efterföljande panelsamtal:

Mer information

Ladda ned den strategiska planen: Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Läs mer på Energimyndighetens hemsida

 

På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
  • Filter: