Vanja Larberg

Utbildad arkitekt och bildkonstnär

Rastlösheten har gjort att jag vandrat in i många olika typer av arbeten; frilansskribent, handledare för arkitektstudenter, arkitekturpedagog i grundskolan, praktiserande arkitekt, boksamarbeten, forskargrupper.

Om man kan se en tråd i det jag gör handlar den om förståelse. Jag vill verkligen förstå de platser jag rör mig på, med mitt intellekt men även med mina sinnen. Och när jag tycker att jag förstått något vill jag att andra ska förstå också. Det är en allmänt krävande inställning till livet och människorna, men ger ibland gemensamma kunskapssprång i stunder av koncentrerade samtal.

Jag har haft fördelen genom mitt arbete på S2020 att nu under några år vistas med yrkesmänniskor som har det sociala för ögonen. Jag trodde när jag började här och var en socialt engagerad arkitekt att jag på något sätt förstod det sociala fältet. Det gjorde jag inte alls. Jag har mer och mer kommit att inse att människan som finns i planeringen är en annan än den som finns i det personliga mötet. Jag kan se att vi arkitekter kan lära oss mycket genom att förstå mänskliga processer på ett annat sätt än vi gör idag. Och andra yrkesgrupper kan lära sig mycket av vår kunskap om hur mänskliga relationer materialiseras och tar form, och hur dessa fysiska former sen i sin tur ger ett ramverk för nya relationer.

När vi ser vilka sammanhang det finns i gränsmarkerna för våra egna kunskapsfält väver vi en hållbar kunskapsväv. Därför jobbar vi inom S2020 med att skapa en plattform för hållbarhet där skilda grupper kan dela med sig av sin kunskap om hållbar stadsutveckling och ta del av andras i ett pågående samtal. En början till detta på webben finns i vår kunskapsmatris, som vi utvecklat i samverkan inom Göteborgs stad. Gå in och laborera!

S2020

Inlägg

Berättelser som skapar staden Göteborgarna berättar historien om sin egen stad

Göteborg består av 400 år av mångkultur och influenser från hela världen. Stadens historia är inte en, utan flera. Många göteborgare ville inför det stundande 400-årsjubileet lyfta fram stadens historia och berättelserna om Göteborg. Resultatet blev jubileumssatsningen Göteborg berättar som i år har testat metoder som stadsvandringar, berättarcaféer och en digital plattform för att se på vilka sätt…

  • Av: Göteborgs Stad

    Att tala om träden

    What Kind of Times Are These There’s a place between two stands of trees where the grass grows uphilland the old revolutionary road breaks off into shadowsnear a meeting-house abandoned by the persecutedwho disappeared into those shadows. I’ve walked there picking mushrooms at the edge of dread, but don’t be fooledthis isn’t a Russian poem,…

    • Av: S2020