Martin Berg

Martin Berg, cidermakare, kommunal tjänsteperson och projektledare för Foodmaker. Tankar om matrörelsen och vikten av ett gemensamt och inkluderande kunskapande och erfarenhetsutbyte.

Foodmaker

Inlägg

Mat, jämlikhet och lokalt entreprenörskap

Att ekologiskt och närproducerad mat skjutit i höjden de senaste åren har nog ingen missat. Vi befinner oss i en tid då vi strävar efter ökad närhet och kunskap kring den mat vi äter. Martin Berg, projektledare för Foodmaker, ser stora möjligheter att skapa jämlikhet, mångfald och nya affärsverksamheter av den växande mattrenden. Den produktiva…

  • Av: Foodmaker