Göran Cars

Professor vid institutionen för Samhällsplanering och miljö vid Tekniska Högskolan i Stockholm.

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Inlägg

Hållbar stadsutveckling – vad är det?

Begreppet ’hållbar utveckling´ har fått rollen av en fixstjärna för samhällsbyggande och stadsplanering. Det är bra! En framskrivning av de utvecklingstendenser vi ser idag visar med all tydlighet att vi måste göra nya vägval. Men vårt sätt att behandla begreppet hållbarhet är samtidigt problematiskt. Hållbarhetens tre dimensioner (ekologisk, ekonomisk och social) har visat sig svåra…

  • Av: Kungliga Tekniska Högskolan, KTH