Emil Hillve

Emil Hillve är trädgårdsingenjör, medlem i kooperativet Concrete Farming och Trädgårdsmästare i Hållbara Hardeberga skol- och andelsodling.

Concrete Farming

Inlägg

Staden - en plats för framtidens matproduktion

De senaste åren har stadsodling seglat upp som en positiv trend i våra urbana miljöer. Otaliga markplättar i städerna har omvandlats till små trädgårdar insprängda bland asfalt och betong. Stadsodling har visat sig vara ett effektivt verktyg för ökad integration och demokratisering. Trädgårdarna är dessutom värdefulla som pedagogiska verktyg, något som uppskattats av skolor och…

  • Av: Concrete Farming