Björn Oliviusson

Björn Oliviusson är biolog och arbetar som vattenstrateg i Haninge kommun. Han är även doktorand på Kungliga Tekniska Högskolan.

Kungliga Tekniska Högskolan

Inlägg

Aquaponisk odling i stadsmiljö

När städerna expanderar ut över den produktiva jordbruksmarken och grönytorna i stadsmiljön minskar, allt eftersom staden förtätas, uppstår en del fördelar. Bland annat så utnyttjar vi kommunikationsmedel mer effektivt och företag får bättre kundunderlag. Dessvärre för städernas förtätning också med sig en del nackdelar som blir allt svårare att åtgärda ju längre förtätningsprocessen fortgår. Grönytornas…

  • Av: Kungliga Tekniska Högskolan