Ann Rodenstedt

Ann Rodenstedt är bostadsforskare på Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala Universitet, och disputerade i februari i år med avhandlingen ”Living in the calm and safe part of the city: The socio-spatial reproduction of upper-middle class neighbourhoods in Malmö”.

Foto: Charlotte Rodenstedt

Uppsala Universitet

Inlägg

Vem segregerar egentligen staden?

Foto: Charlotte Rodenstedt Segregation anses ofta vara ett problem som enbart angår förorten. Bostadsforskare Ann Rodenstedt menar däremot att stadens medel- och höginkomsttagare bidrar minst lika mycket till segregationsprocessen. När fenomenet bostadssegregation kommer på tal, oavsett om det är runt fikabordet eller i media, så tenderar det ofta att associeras med vissa typer av miljöer…

  • Av: Uppsala Universitet