illustration-om-oss

Ett forum för kunskapsspridning och goda exempel

Hållbar Stad är ett forum för dig som arbetar med eller intresserar dig för hållbar stadsutveckling. Här hittar du bloggtexter, krönikor och debattartiklar av ett stort antal aktörer inom området. Syftet med sidan är att sprida kunskap och skapa möjligheter till samverkan kring hållbar stadsutveckling. Under fliken Stöd i arbetet ska du som arbetar inom området även kunna få stöd och verktyg i ditt arbete.

Webbplatsen Hållbar Stad drivs av Rådet för hållbara städer, ett forum där 11 myndigheter samverkar för att påskynda utvecklingen mot mer hållbara, hälsosamma och inkluderande städer. Läs mer om rådets arbete under Om Rådet.

Samarbetspart

Forumet Hållbar Stad är till stor del uppbyggt av ett flertal samarbetsparter. Varje samarbetspart ges möjligheten att publicera bloggtexter, krönikor och information om evenemang. Dessutom anordnas en del fysiska träffar för djupare erfarenhetsutbyten.

Som samarbetspart välkomnas i första hand myndigheter, kommuner, regioner, ideella organisationer, branschorganisationer och andra icke-vinstdrivande aktörer. Vi kan också välja att samarbeta med kommersiella aktörer inom området. Företrädesvis gäller detta för projekt där företag samarbetar med exempelvis kommuner, ideella organisationer eller liknande.

Är du intresserad av att bli samarbetspart? Vill du veta mer? Kontakta oss!

hallbarstad@boverket.se

Så här använder vi dina personuppgifter

Hållbar Stad administreras av Boverket och använder därmed Boverkets integritetspolicy.
Läs mer om hur Boverket behandlar personuppgifter.

Samarbetsparter

Hållbarstad.se bygger på samarbeten med aktörer som verkar inom hållbar stadsutveckling. Det är samarbetsparterna som står för innehållet på sidan och de är följande:

 • Arkitekter utan gränser
 • C/O City
 • Ekologigruppen
 • Form/Design Center
 • Huddinge kommun
 • Hållbart byggande i Syd
 • Härifrån
 • IQ Samhällsbyggnad
 • Jämlikt Göteborg
 • K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
 • Kungliga tekniska högskolan (KTH)
 • Lunds kommun
 • Malmö stad
 • Mistra Urban Futures
 • Movium
 • Mälardalsrådet
 • Nationellt centrum för klimatanpassning
 • Naturskoleföreningen
 • Nordregio
 • Riksantikvarieämbetet
 • RISE
 • SABO
 • Spårvagnsstäderna
 • Stena Fastigheter
 • Stockholmshem
 • Sveriges Arkitekter
 • URBIO
 • Vattenfall
 • Världsnaturfonden WWF
 • Älvstranden Utveckling