Per Lindqvist

Utredare klimatrisker Riksantikvarieämbetet

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Inlägg

Vad gör vi med kulturarvet då klimatet ändras?

Liksom alla andra samhällsområden kommer kulturarvet att påverkas av klimatets förändringar. Varmare och blötare förhållanden påskyndar nedbrytningsprocesser. Ökad växtlighet förändrar kulturlandskapet och kan påverka kulturlämningar negativt. I november arrangerar vi en kurs på temat. Klimatanpassning för kulturarv innebär åtgärder för att undvika eller mildra skador till följd av ett förändrat klimat. Nedbrytningsprocesser påverkas av temperatur…

  • Av: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning