Lotta Andersson

klimat och vattenexpert

SMHI

Inlägg

Lönar det sig med klimatanpassning?

Tillgång till analyser av kostnader och nyttor är avgörande för hållbara val av anpassningsåtgärder. Vi har tagit fram några exempel som belyser hur man kan värdera effekter av åtgärder och hur man kan väga kostnaderna mot nyttor av åtgärder.  Vi arrangerar också seminarier i Almedalen på samma tema.  Analyser av kostnader och nyttor kan bidra…

 • Av: SMHI

  Så kan Sverige klimatanpassas

  Att anpassa Sverige till ett förändrat klimat kräver fortsatt stora insatser. Det redovisas i SMHIs regeringsrapport, som kan ses som förslag på en färdplan för svensk klimatanpassning. Arbetet bör bedrivas långsiktigt, samordningen mellan olika aktörer behöver förbättras, roller och mandat förtydligas. När klimatet förändras påverkas människor och egendom, företag, kommunal och statlig verksamhet. Därför är…

  • Av: SMHI

   Utredning visar vägen

   Foto: Susanne Nilsjö I slutet av året ska vi, i samverkan med en rad myndigheter, presentera förslag för det framtida svenska klimatanpassningsarbetet. Utredningsarbetet startar nu med att kartlägga ny kunskap samt genomförda och planerade åtgärder. En viktig del blir att identifiera de behov som finns i samhället. Den stora Klimat- och sårbarhetsutredningen som presenterades 2007…

   • Av: SMHI

    Samarbete centralt för klimatanpassning runt Östersjön

    I september i år avslutades projektet Baltadapt som hade som huvudsyfte att ta fram ett förslag på en klimatanpassningsstrategi och en handlingsplan för samarbete kring klimatanpassning i Östersjöregionen. SMHI ansvarade för skrivandet av själva strategin – ett arbete som skedde i tät dialog med såväl aktörer från olika sektorer som med beslutsfattare. Under slutkonferensen överlämnade…

    • Av: SMHI