Ingrid Gudmundsson

Informatör

SMHI

Inlägg

Välkommen till nya Klimatanpassning.se

Det pågår ett stort arbete för att möta ett klimat i förändring. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas och hur man kan klimatanpassa. Webbportalen Klimatanpassning.se, som drivs av SMHI i samverkan med svenska myndigheter, har fått nytt innehåll och nytt utseende.

 • Av: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

  Enklare att arbeta med klimatanpassning

  En helt ny vägledning syftar till att underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, landsting, myndigheter, företag med flera hittar hjälp för att möta och rusta för ett förändrat klimat. Översvämningar, värmeböljor, smittspridning, jordskred och förändrade växtsäsonger är bara några exempel på vad ett förändrat klimat innebär. Stora delar av samhället påverkas och många…

  • Av: SMHI

   Nya slutsatser från FN:s klimatpanel

   Inom kort presenterar FNs klimatpanel nya slutsatser, där bland annat klimatanpassning behandlas. I anslutning till att rapporten offentliggörs arrangeras ett seminarium i Stockholm och som även kan följas på webben. FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC fortsätter rapporteringen i sin femte vetenskapliga utvärdering. Den 31 mars presenteras den andra delrapporten, som behandlar klimatförändringens effekter, vår sårbarhet och…

   • Av: SMHI

    Lärande exempel om klimatanpassning

    Säker tillgång till dricksvatten, minskade risker för översvämningar och hälsorisker vid värmeböljor. Det är några av de lärande projekt som vi börjat sammanställa i en ny idébank. Materialet beskriver exempel på klimatanpassning som pågår i svenska kommuner.Anpassningsexemplen syftar till att ge inspiration och sprida de erfarenheter som växt fram under de senaste åren. Många kommuner…

    • Av: SMHI

     Se filmen om klimatanpassning

     Vill du se levande exempel på klimatanpassning? Nu finns en ny kortfilm som förklarar vad arbetet innebär och varför det görs. Fler och mer intensiva skyfall, stigande havsnivå, fler värmeböljor. Ett förändrat klimat påverkar många områden i vårt samhälle. Den kommande rapporten från FNs klimatpanel IPCC bekräftar bilden av att klimatet förändras, och lyfter också…

     • Av: SMHI

      Portal vägleder för klimatanpassning

      Har du kikat in på webbplatsen Klimatanpassningsportalen, klimatanpassning.se? Vi lanserade nyligen ett helt nytt material som handlar om klimatförändringens effekter i Sverige och hur samhället påverkas. Här kan du läsa om klimatanpassning i byggande och samhällsplanering, exempelvis att vallar, dammar och diken kan fungera som buffert vid översvämningar, eller att lövträd binder stora mängder vatten…

      • Av: SMHI