Gunn Persson

Gunn Persson, klimatexpert, SMHI.

SMHI

Inlägg

Läs och lär mer om klimat

För att bygga ett hållbart samhälle krävs att vi minskar klimatpåverkan. Vi måste också anpassa samhället till klimatet och dess växlingar samt dess framtida utveckling. Det vi gör idag lägger grunden för framtiden. Vi har sammanställt ett utbildningsmaterial för de som vill lära sig mer. Klimatet är en av de grundläggande förutsättningarna som samhällen byggs kring.…

 • Av: SMHI

  Även i Sverige kan vi ha brist på vatten

  I Sverige är vi vana vid att ha tillgång till vatten i tillräckliga mängder och av bra kvalitet. Det är dock ingen självklarhet. Kanske år 2016 lärde oss något om detta? Mycket arbete pågår kring vatten, inte minst med anledning av EU-direktiv och vetskapen om övergödning i Östersjön. Det mesta arbetet är framförallt inriktat på…

  • Av: Nationellt Kunskapscentrum för klimatanpassning

   Vad gör vi med kulturarvet då klimatet ändras?

   Liksom alla andra samhällsområden kommer kulturarvet att påverkas av klimatets förändringar. Varmare och blötare förhållanden påskyndar nedbrytningsprocesser. Ökad växtlighet förändrar kulturlandskapet och kan påverka kulturlämningar negativt. I november arrangerar vi en kurs på temat. Klimatanpassning för kulturarv innebär åtgärder för att undvika eller mildra skador till följd av ett förändrat klimat. Nedbrytningsprocesser påverkas av temperatur…

   • Av: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

    Ta hänsyn till klimatförändringar redan nu

    Nästan hela samhället påverkas av ett varmare och blötare klimat. Konsekvenserna blir betydande för exempelvis vägar och järnvägar, elektronisk kommunikation, finans- och försäkringsbranschen. Många samhällsområden står inför stora investeringar och konstruktioner som ska finnas under lång tid framöver. Det betyder att man redan idag bör ta hänsyn till att klimatet kommer att ändras under anläggningens…

    • Av: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

     Lär dig arbeta med klimatanpassning

     Det är inte alltid självklart hur man som kommun ska arbeta med klimatanpassning, hur man ska gå tillväga för att möta stigande temperaturer och nya förutsättningar. Därför anordnar Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning en kurs som ger både tips och råd i en verklighet som står inför stora förändringar. Sverige behöver klimatanpassas. Med klimatanpassning menar vi…

     • Av: SMHI