Elin Löwendahl

Klimatexpert och projektledare

SMHI

Inlägg

Innovationsdialog för klimatanpassning

Hur kan vi anpassa samhället till ett förändrat klimat? Vilka utmaningar och innovativa lösningar finns idag? Vad kan du inom offentlig sektor, näringsliv, forskning eller ideella organisationer göra? Ett viktigt tillfälle att utbyta idéer kommer den 5 juni i Stockholm. Då arrangeras Innovationsdialog för klimatanpassning av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning och Regeringskansliet, i samarbete med…

  • Av: SMHI