Åsa Sjöström

Verksamhetsledare

SMHI

Inlägg

Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?

Att anpassa våra samhällen till ett klimat i förändring har kommit en bit på väg i Sverige. Många kommuner rustar sig exempelvis för att bättre klara översvämningar och säkra sitt dricksvatten. Men däremot tar väldigt få av dagens anpassningsstrategier hänsyn till indirekta effekter. Klimatförändringar i omvärlden är ett sådant exempel. Många länder världen över drabbas…

 • Av: SMHI

  Hur klimatanpassas Sverige?

  Ny nationell höjdmodell, Göta älvutredningen och Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Det är några exempel på viktiga myndighetsuppdrag för att klimatanpassa Sverige. För sex år sedan presenterades den stora statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen, med uppdrag att kartlägga samhällets sårbarhet för klimatförändringar. Utredningen pekade på nödvändigheten att påbörja anpassningen till klimatförändringarna i Sverige, bland annat mot bakgrund…

  • Av: SMHI

   Är en hållbar stad en trygg stad?

   Begreppet Hållbar stad skulle kunna betyda en stad där det är tryggt att leva. Det gäller både den miljö vi har idag men kanske ändå viktigare, den vi bygger för framtiden. Förändringar i klimatet är ett av de hot som vi behöver minska sårbarheten för. Därför ska klimatanpassning stå högt upp på planeringsagendan. Många kanske…

   • Av: SMHI