Anna Jonsson

Klimatanpassningsexpert SMHI.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Inlägg

Lathund ska hjälpa kommuner klimatanpassa

Sveriges kommuner spelar en viktig roll för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. För att göra det enklare för fler kommuner att komma igång med arbetet utvecklar vi just nu en Lathund för klimatanpassning. Lathunden vänder sig främst till små och medelstora kommuner.

  • Av: SMHI