Anna Eklund

Hydrolog, SMHI

SMHI

Inlägg

Klimatförändringar hot mot dricksvattnet

I ett varmare och mer nederbördsrikt klimat ökar risken att vårt dricksvatten blir förorenat. Samtidigt kan delar av landet stå inför vattenbrist under torra perioder. Klimatberäkningar pekar på att vattentillgången i sjöar och vattendrag kommer att förändras, men förändringen skiljer sig mycket åt mellan olika delar av landet och mellan olika årstider. Sett över hela…

  • Av: SMHI