• Myndigheter är igång med klimatanpassningen

    Sveriges myndigheter har en viktig roll för att anpassa samhället till klimatförändringar. För första gången redovisar vi nu, på uppdrag av regeringen, hur långt myndigheter har kommit i sitt klimatanpassningsarbete. I vår nya rapport visar vi att myndigheterna i stor utsträckning arbetar med klimatanpassning enligt en regeringsförordning. De flesta har tagit fram en klimat- och…