• Så kan Sverige klimatanpassas

    Att anpassa Sverige till ett förändrat klimat kräver fortsatt stora insatser. Det redovisas i SMHIs regeringsrapport, som kan ses som förslag på en färdplan för svensk klimatanpassning. Arbetet bör bedrivas långsiktigt, samordningen mellan olika aktörer behöver förbättras, roller och mandat förtydligas. När klimatet förändras påverkas människor och egendom, företag, kommunal och statlig verksamhet. Därför är…