• Utredning visar vägen

    Foto: Susanne Nilsjö I slutet av året ska vi, i samverkan med en rad myndigheter, presentera förslag för det framtida svenska klimatanpassningsarbetet. Utredningsarbetet startar nu med att kartlägga ny kunskap samt genomförda och planerade åtgärder. En viktig del blir att identifiera de behov som finns i samhället. Den stora Klimat- och sårbarhetsutredningen som presenterades 2007…